Intake en kennismaking

Een eerste consult start met kennismaken en het bespreken van de klachten en of hulpvraag. Het spreekt natuurlijk als vanzelf, maar toch: de door de cliënt gegeven informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nooit zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

Hoe verloopt een consult?

Een consult bestaat uit een energetische behandeling en een gesprek. Inzichtgevende gesprekken kunnen onderdeel zijn van de behandelingen. In het gesprek wordt onderzocht waarmee de klachten verband kunnen houden en wat mogelijke achterliggende oorzaken zijn.

Bij de energetische behandeling kan de kleding aangehouden worden, alleen schoenen gaan uit. Er kunnen praktische oefeningen en adviezen worden gegeven ter ondersteuning van de behandeling.

Tussentijds zal worden geëvalueerd of de klachten zijn veranderd of afgenomen. Het aantal behandelingen kan verschillen. Over het algemeen zijn er meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten.

Energetische therapie is ondersteunend en is geen vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg.