Integrale visie

In ons leven kunnen er door allerlei oorzaken en invloeden, moeilijkheden en hierdoor hulpvragen ontstaan. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen, letsel, belemmerende of negatieve gedachten. Bij de oplossingsgerichte benadering gaan we er van uit dat iedereen alle mogelijkheden tot oplossingen al in zich heeft. Soms heb je op het moment dat het probleem zich voor doet geen toegang tot die oplossingen.

Samen onderzoeken we jouw wensen en/of gewenste situatie gericht op de toekomst en helpen we met het formuleren van werkbare oplossingen, erop gericht je eigen kwaliteiten en krachten te stimuleren en te benutten.